Association of Romanian Engineers in Canada

News

Print this page    Email to a friend    Share this

Acord de Securitate Sociala intre Romania si CanadaCOMUNICAT DE PRESĂ - Ambasada României în Canada

 

ACORD in domeniul securitatii sociale intre Romania si Canada

Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului Internațional al Canadei a informat în scris Ambasada României la Ottawa cu privire la faptul că Acordul în domeniul securității sociale între România și Canada semnat la Ottawa, la data de 19 noiembrie 2009, va intra în vigoare la 1 noiembrie 2011.

Odată cu intrarea în vigoare a Acordului, foștii asigurați ai sistemului public de pensii din România, rezidenți pe teritoriul canadian, se vor putea adresa Service Canada în vederea depunerii dosarului pentru acordare unor drepturi de pensie din România. Astfel, foștii asigurați români pot beneficia de drepturi de pensie conform normelor legislației române și legislației canadiene.

Textul integral al documentului (în versiunea română și engleză) poate fi găsit pe site-ul Ambasadei - http: //ottawa.mae.ro.

 

 

***


În perioada 6-10 iunie 2011, o delegație română formată din reprezentanți ai Casei Naționale de Pensii Publice, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerului Afacerilor Externe s-a aflat la Quebec pentru derularea celei de-a doua runde de negocieri a Înțelegerii între Guvernul României și Provincia Quebec în domeniul securității sociale. La finalul discuțiilor, cele două părți au parafat textului Înțelegerii, urmând ca fiecare stat să demareze procedurile specifice semnării și ratificării acestui document.

De asemenea, în perioada 13-14 iunie 2011 reprezentanți ai Casei Naționale de Pensii Publice și ai Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale s-au deplasat la Ottawa, unde au fost discutate aspectele operaționale pentru aplicarea Acordului între România și Canada în domeniul securității sociale cu reprezentanți ai Service Canada, instituția canadiană competentă pentru implementarea acestui Acord.
În cadrul întâlnirilor de la Ottawa, au fost revăzute și agreate principalele elemente ale formularelor care urmează să asigure implementarea Acordului în cele două țări și au fost clarificate aspecte ce țin de programele și procedurile specifice fiecărui sistem de securitate socială.

Informații suplimentare

Acordul dintre România și Canada în domeniul securității sociale va intra în vigoare în în prima zi a celei de-a patra luni care urmează lunii în care partea română va primi de la partea canadiană notificarea scrisă privind îndeplinirea tuturor cerințelor interne. Odată cu intrarea în vigoare a Acordului, foștii asigurați ai sistemului public de pensii din România, cu rezidența în Canada, se vor putea adresa Service Canada în vederea depunerii cererii pentru acordarea unor drepturi de pensii din România. Astfel, foștii asigurați români putea beneficia de drepturi de pensie atât conform legislației române, cât și celei canadiene în vigoare.


Ottawa, 16 mai 2011

 

655 Rideau Street 

Ottawa, ON K1N 6A3

Phone: 001-613-789 3709; 789 5345
Fax: 001-613-789 4365
E-mail : romania@romanian-embassy.com
http://ottawa.mae.ro
www.mae.ro

 

Date: 2011-08-23
<< back
Hr bottom
Designed By TeoEx
© Copyright 2019 - Association of Romanian Engineers in Canada - All rights Reserved.