Association of Romanian Engineers in Canada

Promotions

Print this page    Email to a friend    Share this

"SISTEME MECANICE MOBILE SERIALE ȘI PARALELE" - autori: Florian PETRESCU si Relly PETRESCU, de la Universitatea Politehnica din Bucuresti. 

Lucrarea reprezintă o viziune științifică, unitară, generală, cuprinzătoare și echidistantă a principalelor probleme pe care le ridică sistemele mecanice, mobile, seriale și paralele. Se face o prezentare generală, urmată de studiul geometro-cinematic separat, al structurilor seriale și paralele. Se continuă cu o introducere în dinamica acestor sisteme. Structura sistemelor paralele este vizualizată pe scurt. La sistemele seriale se studiază atât cinematica directă cât și cea indirectă, în vreme ce la sistemele paralele se urmărește numai cinematica indirectă (aceasta fiind mult mai utilă). Prezentarea metodelor de bază este strâns legată de calculul matricial, care este introdus pas cu pas pentru ușurarea înțelegerii fiecărei secvențe.

Cartea este structurată în 14 capitole, care au avut ca bază de pornire cele 14 cursuri fundamentale pregătite pentru masteranzii de la disciplinele mecatronică, roboți industriali, manipulatori, sudare automatizată, etc.

Lucrarea se adresează însă în egală măsură tuturor specialiștilor, și viitorilor specialiști (studenți) care lucrează în aceste domenii, sau au tangențe cu aceste frumoase discipline: mecatronica, robotica, automatizarea proceselor. Ea poate fi un instrument prețios și pentru proiectanții (designerii) acestor sisteme, pentru cei care construiesc, achiziționează, utilizează, sau întrețin sisteme mecanice mobile seriale sau paralele.

Pentru detalii apasati aici.

 

DRIVEN SPINNING TOP - A ROMANIAN INVENTION


 

BACKGROUND OF THE INVENTION
It is well known that people like the classical toys: spinning toys, gyroscopes and permanent magnets.

Spinning tops are old toys. They are built from wood, metals, or plastic in different shapes, color and dimentions. Recently some of them produce a sound or/and light. Not much has been changed since beginning. Once it is put into rotation we just look at its movement. No posibility to change the movement, to interact with it.
Gyroscopes are well known toys and devices. They fascinate how the direction is kept constant.
Permanent magnets are used to obtain different configurations using balls, nails, ferromagnetic powder, magnetic fluids. Once the configuration is achieved nothing can happen more, no more fun.
The idea of combining the rotation movement of a gyroscope and permanent magnets has been advanced by Prof. Dr. Ioan Grosu in Romania (Patent No. 91857 from 28 Feb.1987). A classical gyroscope is modified by using two permanent magnets on the rotation axis, coaxial with it. So the gyroscope has an angular momentum and a magnetic movement. A uniform external magnetic field generated by a coil determinates a rotation that is the Larmor precession. This device is didactic and show how the Larmor precession is obtained. Such a gyroscope stimulates the spin of the electron with angular momentum and magnetic momentum.

http://drivenspinningtop.blogspot.com/

Hr bottom
Designed By TeoEx
© Copyright 2019 - Association of Romanian Engineers in Canada - All rights Reserved.